Čo by ste mali vedieť pred výmenou stúpačiek

V obytných domoch s viacerými bytmi je chrbticový rozvod vodovodu vedený zvisle od suterénu až po najvyššie poschodie. Tomuto rozvodu sa ľudovo hovorí stúpačka. Mnohí však tento názov používajú aj pre kanalizačné potrubie, čo nie je úplne vecne správne.

Kým stúpačky totiž zaisťujú naozaj len stúpanie vody hore, v praxi sa ale sa často stretneme s prípadmi, kedy je týmto termínom označované potrubie ako celok. Vodovodné aj odpadové potrubia bývajú vo väčšine objektov umiestnené v jednej šachte medzi kúpeľňou či bytovým jadrom a kuchyňou.

Čaká vás výmena stúpačiek? Myslite už dopredu na detaily, ktoré ovplyvní celkový vzhľad kúpeľne. Na zakrytie stúpačiek zvoľte dostatočne veľké, ale nenápadné revízne dvierka, ktoré môžu byť ukryté pod obkladom (tzv. neviditeľné dvierka) alebo pod omietkou. Ak vám bude zakrytie stúpačiek realizovať firma, nezabudnite s ňou tieto detaily dopredu prebrať.

 

Problém so stúpačkami majú hlavne staršie zástavby a paneláky

Najmä starší zástavby sa často stretávajú s neuspokojivým stavom svojich stúpačiek a potrebou ich urýchlené výmeny. Nielen domy z prvej republiky a povojnovej éry, ale aj veľká časť tých, ktoré boli postavené za komunistického režimu, má dnes stúpačky v havarijnom stave. Navyše sú hocikedy zhotovené zo zdravotne závadných olovených rúr. Ani oceľové potrubie nie je ideálne, pretože podlieha korózii. Tá mnohokrát vedie aj k úplnému porušeniu materiálu, ktoré môže skončiť priesakom vody, prípadne vytopením objektu.

Ďalšou samostatnou kapitolou sú potom samozrejme panelové domy. V panelákoch žije dnes viac než milión obyvateľov Slovenskej republiky. Väčšina panelových domov prešla v posledných desaťročiach rekonštrukciou, získali nové fasády, zateplenie a mnoho majiteľov pozmenilo aj vnútorné dispozície uniformných bytov. Ale aj keď sa tváre kedysi fádne šedivých sídlisk rozjasnili pestrými farbami, v mnohých panelákoch ešte nedošlo k výmene stúpačiek. Tie pôvodné sa ale už limitne priblížili hranici svojej životnosti, a ak ešte nedošlo k inštalácii nových, bude v najbližšej dobe nutná.

Napriek tomu práve v panelákoch sa výmena stúpačiek veľmi často spája s nevôľou. Drvivá väčšina ich obyvateľov totiž investovala nemalé prostriedky do vybudovania nového bytového jadra. Niet sa čomu diviť, pôvodné umakartové kúpeľne a WC boli nepohodlné a zle priestorovo riešené.

 

Výmenu stúpačiek uľahčí väčší revízne dvierka

Prekérna situácia pre vlastníka jednotky však nastáva vo chvíli, keď do novej kúpeľne nechal nainštalovať len malé revízne dvierka. Pri výmene stúpačiek je potom nutné búrať, čím vzniká majiteľovi nemalá škoda. Pokiaľ je teda rekonštrukcia bytového jadra v pláne, je lepšie realizovať ju až po výmene stúpačiek. Revízne dvierka slúži najmä na vykonávanie odpočtov vodomeru, prípadne aj jeho výmenu. V prípade, že poskytujú dostatočný prístup ku stúpačkám, môže ich otvorom prebehnúť aj výmena stúpačiek. Potrebná veľkosť otvoru závisí aj od konkrétnej firmy, ktorá výmenu realizuje.

Preto rad ľudí stúpačky zakryje radšej sadrokartónom miesto muriva a do otvoru v sadrokartónu inštalujú revízne dvierka. V takom prípade sa celá stena ľahšie odstráni a opäť vráti do pôvodného stavu. Podľa toho, či je stena či sadrokartón krytý obkladmi alebo omietkou volíme vhodné revízne dvierka, teda revízne dvierka pod obklad alebo revízne dvierka do omietky. Ak bude na dvierka priamo dopadať voda (napríklad v sprchovacom kúte alebo za vaňou), budú najvhodnejšie vodeodolné revízne dvierka.

 

Kto hradí náklady na výmenu stúpačiek

Stúpačky sú spoločná časť domu, náklady na výmenu stúpačiek by teda malo niesť spoločenstvo vlastníkov jednotiek z fondu opráv. Obdobne je tomu aj v prípade bytových družstiev. Vlastníci poťažmo obyvatelia bytov sú v prípade výmeny povinní zabezpečiť k nim prístup.

Pridaj komentár

Top