Efektívne vysávanie, vetranie a chladenie v priemyselnej sfére

Čisté prostredie s neustálym prísunom čerstvého vzduchu a príjemnou klímou je ideálnym miestom na oddych a voľnočasové aktivity. Avšak rovnaké podmienky v práci, vo výrobnej hale či inom type prevádzky sa nám už môžu zdať ako sen, ktorý je síce krásny, no neuskutočniteľný. Naozaj?

 

Prepracovaný systém integrovaného priemyselného vysávania

Je to akýsi nekonečný kruh. Ľudia odjakživa vymýšľali rôzne pracovné postupy, funkčné riešenia, inovujú staré technológie, aby im potom tieto v inej sfére, v inom odvetví zjednodušovali a spríjemňovali prácu. Filozofia, ktorá sa stala základným stavebným kameňom mnohých spoločností, SMART Systems nevynímajúc. Systém priemyselného vetrania, chladenia či vysávania dokáže aj na pracoviskách zabezpečiť optimálne prostredie na prácu. Najmä systém priemyselného vysávania je prepracovaný spôsob, ako zabezpečiť nielen poriadok na pracovisku, ale často je súčasťou samotných výrobných liniek a technologických zariadení. Dokáže odstrániť nielen jemné častice prachu a nečistôt vznikajúce pri výrobnom procese, ale zachytí tiež väčšie častice, napr. častice kovových triesok či iných pevných materiálov. Priemyselné vysávanie sa stalo neoddeliteľnou súčasťou najmä výrobných liniek s nepretržitou prevádzkou, kde nie je priestor ani možnosti zbavovať sa nečistôt manuálne počas výrobného procesu.

 

Priemyselné vysávače podľa odvetvia

Kým v domácnostiach pri výbere vysávača riešime parametre, akými sú výkon či napájanie, v oblasti priemyslu je to celkom inak. Priemyselné vysávače musia spĺňať v každom odvetví výroby špecifické kritériá a ich výkonnosť musí byť na takej vysokej úrovni, aby boli schopné pracovať nepretržite počas celého výrobného procesu. Rozdiel je však aj v parametroch, ktoré sa líšia najmä v závislosti od prostredia a odvetvia, v ktorom sa daný priemyselný vysávač bude používať. Kým v potravinárskom priemysle, kde sú veľmi prísne predpisy na dodržiavanie čistoty a hygieny, musia byť vysávače vybavené filtrami ATEX s certifikátom (pre použitie vo výbušnom prostredí), pri výrobe cementu sa kladie vysoký dôraz na kvalitné filtre, ktoré zachytia aj najmenšie častice prachu, ktoré sú pre ľudské zdravie také nebezpečné.

Spoločnosti ako SMART Systems vedia o efektívnom vysávaní, ale tiež chladení hál, serverovní či čistení kotlov s trúbkovnicami všetko. Ich krédom je zabezpečovať na pracoviskách takú čistotu a tepelný komfort ako v domácich podmienkach. A to je vzhľadom na súčasné vyspelé technológie a náročné výrobné procesy naozaj tvrdý oriešok.

Pridaj komentár

Top