Energie: prečo ich ceny stúpajú a ako sa to dotkne slovenských domácností?

Inflácia a aktivity na oživenie ekonomík oslabených pandémiou koronavírusu dvíhajú ceny energií na celom svete. Za ich zvyšovaním však treba hľadať aj počasie a obmedzovanie niektorých zdrojov výroby elektriny a tepla pre klimatické zmeny. Čo majú očakávať slovenské domácnosti?

Počasie tento rok ukázalo, že nielen ekonomické faktory majú vplyv na ceny energií. Studená jar v Európe aj Ázii vyčerpala zásobníky zemného plynu. Tie sú v celej Európe viac prázdne než plné a dodávky od jeho distribútora v Rusku majú veľké výkyvy. Cena plynu na svetových trhoch neustále stúpa.

Horúce leto, keď bežali naplno klimatizácie a ďalšie zariadenia, spôsobilo zvýšenú spotrebu elektrickej energie. Tej sa navyše vyrábalo menej pre nedostatok vetra. Zo siete zabezpečujúcej výrobu a dodávku elektrickej energie takmer úplne vypadli veterné elektrárne. Ich výkon museli nahrádzať elektrárne získavajúce energiu z jadra a uhlia. Keďže však čoraz viac európskych krajín na čele s Nemeckom tieto druhy elektrární odstavilo, dopyt po elektrine prevyšoval ponuku. Výsledkom je zvýšená cena.

 

Obavy z energetickej krízy

Minister hospodárstva Richard Sulík síce tvrdí, že slovenské domácnosti budúci rok nečaká drastické zvyšovanie ceny za plyn a elektrinu, no ľudia sa obávajú zvýšených nákladov a hlavne nedostatku energií. V kombinácii s predpoveďami meteorológov o nezvyčajne dlhej zime, ktorá má byť najstudenšia za ostatných 100 rokov, vyznievajú obavy spotrebiteľov opodstatnene.

„Ceny energií vzrástli na všetkých európskych burzách, nie sú spôsobené Slovenskom. Je preto komické, ako sa slovenskí politici navzájom obviňujú, či môže za zdraženie energií predchádzajúca alebo súčasná vláda,“ hovorí Ing. Michal Kolimár, riaditeľ strediska distribúcie energií a energetický audítor spoločnosti PPA Power DS, s. r. o., ktorá patrí do skupiny PPA CONTROLL.

Za vyššou cenou energií vidí energetický audítor ešte ďalšie dôvody. „Zvýšenie dopytu po emisných povolenkách zákonite spôsobilo nárast ich ceny, čo sa premietlo do ceny elektriny. Vplyvom, ktorý tiež dvíha cenu energií, je stimulácia ekonomiky kvantitatívnym uvoľňovaním, teda tlačením peňazí centrálnymi bankami. V dôsledku toho rastie na celom svete inflácia. Treba si uvedomiť, že energie sa nakupujú formou takzvaných future kontraktov, teda na jeden alebo viac rokov dopredu. Súčasná cena kontraktu na energiu teda reflektuje aj očakávanú infláciu o rok a viac,“ vysvetľuje M. Kolimár z PPA Power DS.

 

Zmeny na trhu

Ceny energií pre domácnosti by napriek tomu nemali narásť výrazne a skokovo. Podľa ministerstva hospodárstva bude cena plynu približne na úrovni ceny v tomto roku. Rastúcu cenu elektriny má utlmiť aplikovanie externých nástrojov, a to avizované zníženie tarify za prevádzku systému a dočasné (dvojročné) zrušenie odvodu do Národného jadrového fondu.

Odborník na energetiku je však presvedčený, že na energetickom trhu nastanú v dôsledku zvyšovania cien väčšie a trvalejšie zmeny. „Drahšie energie motivujú zákazníkov šetriť a realizovať úsporné opatrenia z našich energetických auditov. Z environmentálneho hľadiska je dobré, že pri drahšej elektrine sa oplatia viaceré zelené projekty – fotovoltika, vietor -, zásobníky, ktoré posledných desať rokov stagnovali alebo potrebovali výrazné, trh deformujúce dotácie,“ je presvedčený energetický audítor M. Kolimár. „Pozitívne je tiež, že odberatelia energií získavajú potrebnú opatrnosť. Už nekupujú elektrinu a plyn od ,podomových obchodníkov bez histórie. Viacerí takíto hráči idú do likvidácie, pretože hrali vabank. Predali svojim zákazníkom energiu, ktorú nemali. Keďže cena v súčasnosti prudko narástla, už nemali možnosť energiu dokúpiť. Svoj záväzok dodať energiu zákazníkovi nesplnia.“ 

 

Alternatívni dodávatelia majú problém

Jeden z najväčších alternatívnych dodávateľov elektriny a plynu na Slovensku už požiadal Úrad pre reguláciu sieťových odvetví o odňatie licencie na podnikanie v energetike. Nie je to prvý prípad v Európe, podobná situácia nastala aj v Nemecku a vo Veľkej Británii.

Domácnosti, ktoré odoberali energie od tohto dodávateľa, sa podľa ministerstva hospodárstva nemusia báť, že by ostali bez elektriny alebo plynu. „Máme tzv. inštitút dodávateľa poslednej inštancie, v prípade plynu je to SPP, v prípade elektriny máme ďalších troch hráčov na jednotlivých regionálnych územiach. Týchto zákazníkov automaticky preberajú do svojho portfólia,“ povedal štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek. Účty, ktoré však budú domácnosti platiť za energie, budú s najväčšou pravdepodobnosťou vyššie, keďže alternatívni dodávatelia mali nielen nedostatočné zásoby, ale aj nízke ceny energií.

Pridaj komentár

Top