Revízia elektrického zariadenia aj bleskozvodu slúžia predovšetkým vám

Všetci majitelia alebo prevádzkovatelia elektrických zariadení a bleskozvodov by mali mať záujem vedieť, či je ich zariadenie funkčné a bezpečné. Za týmto účelom je potrebné nechať si na zariadení vykonať zákonom dané revízie. Tie poskytujú odborní pracovníci, ktorí k tejto činnosti majú patričné certifikáty, alebo špecializované firmy. Jednu takú nájdete v Bratislave a nesie názov Technická správa a údržba budov.

 

Využite kvalitnú ponuku služieb

Spoločnosť Technická správa a údržba budov rieši revízie elektrických zariadení denne, a tak sa môžete spoľahnúť na bohaté skúsenosti jej pracovníkov.

V Bratislave aj po celej Slovenskej republike môžete dopytovať revíziu elektroinštalácie, revíziu bleskozvodov aktívnych i pasívnych, revíziu elektrických spotrebičov v interiéri aj exteriéri, revíziu výpočtovej techniky a kancelárskej techniky, tiež revíziu elektrického náradia a elektrických súčastí strojov.

Súčasťou ponúkaných služieb je aj vydanie revíznej správy, údržba a čistenie elektroinštalácie, servis a oprava prípadných zistených závad, odborné technické poradenstvo, tiež pripomienka termínu pravidelnej revízie alebo upozornenie na legislatívne zmeny týkajúce sa revízií.

Revízia elektrického zariadenia akéhokoľvek typu je tu vykonávaná rýchlo a kvalitne, obracať sa na firmu môžu ako spoločnosti, tak aj domácnosti.

 

Priebeh revízie

Ak vás zaujíma, ako prebieha revízia elektrických zariadení a elektroinštalácií, postup je vždy podobný.

Revízny technik posúdi, či sú všetky komponenty zariadenia vhodne zvolené a nainštalované podľa technickej dokumentácie od výrobcu. Tiež skontroluje, či je el. zariadenie zapojené v súlade s technickými a bezpečnostnými normami v zmysle dodržania daných legislatívnych postupov, či nie sú niektoré časti zariadenia viditeľne poškodené, čo by mohlo negatívne ovplyvniť funkciu aj bezpečnosť zariadenia. V neposlednom rade posúdia hodnoty namerané počas odbornej skúšky a ich zhodu so stanovenými parametrami.

 

Viac informácií najdete na srss.sk alebo na tsub.sk.

Pridaj komentár

Top