Sťahujete firmu? Čo vás čaká?

Sťahovanie firiem býva zvyčajne o niečo náročnejším procesom, ako je sťahovanie bytov či domov. Prečo je to tak? Jednak je potrebné pri sťahovaní firiem koordinovať nielen vás či vašu rodinu, ale aj všetkých zamestnancov, ktorí vo firme pracujú. Na druhej strane by mala firma fungovať s najväčšou pravdepodobnosťou každý pracovný deň, takže je potrebné si premyslieť, ako zabezpečíte jej prevádzku alebo na akú dlhú dobu ju prerušíte. V neposlednom rade je vo firme zvyčajne serverovňa, v ktorej sa nachádza množstvo hardvéru a okrem nej máte ďalšie zariadenia, počítače, tlačiarne a inú elektroniku, ktorú je potrebné presťahovať.

Pri sťahovaní firiem vás teda čaká pomerne veľa činností a je dobré si ich najskôr premyslieť. Pritom sa sťahovanie Bratislava, teda v rámci nášho hlavného mesta, deje pomerne často. V meste vzniká množstvo nových administratívnych priestorov, firmy sa rozširujú, prípadne len hľadajú priestor a lokalitu, ktorá im bude viac vyhovovať, a preto sa sťahujú. Čo vás teda čaká?

Ako sme už uviedli, v závislosti od vašej firmy a jej veľkosti, ako aj od typu prevádzky, je potrebné rozmyslieť si, ako budete fungovať. Menšej firme môže sťahovanie zabrať jeden deň, väčšej firme však aj niekoľko dní, a to hlavne vtedy, ak sťahovanie bude prebiehať bez externej pomoci. Na trhu dnes existujú profesionálne sťahovacie služby, ktoré vám môžu so sťahovaním výrazne pomôcť a odpremeniť vás od väčšiny činností. Ak teda potrebuje byť vaša činnosť nepretržitá a nemôžete si dovoliť na pár dní firmu zatvoriť, premyslite si, či ste schopný tento proces zvládnuť sami alebo oslovíte sťahovaciu službu.

Serverovňa a hardvér. Toto sú asi najdôležitejšie záležitosti pri sťahovaní firiem. Čím väčšia firma je, tým má pravdepodobne viac hardvéru, ktorý bude potrebný presťahovať. Ten je mimoriadne citlivý na manipuláciu a skutočne si dávajte veľký pozor. Nielen na to, ako ho prenášate, ale aj na to, ako ho balíte. Určite vám pomôžu technicky zdatnejší kolegovia, prípadne vaše IT, ale inou možnosťou je tiež spomínaná sťahovacia služba, ktorá má všetky potrebné skúsenosti na sťahovanie hardvéru či nábytku.

Hoci sa to nezdá, aj vo firme sa nazbiera množstvo vecí, nábytku, dokumentácie a rôznych predmetov, ktoré bude treba dostať na vašu novú adresu. Dajte každému vášho zamestnancovi obal alebo krabicu, do ktorej sa môže zbaliť. Každý váš zamestnanec bude mať teda svoje vlastné veci a okrem toho množstvo ďalších spoločných, ktoré bude treba tiež presťahovať.

V neposlednom rade si dajte záležať, aby ste celý tento proces začali plánovať dostatočne vopred. Niektorí pracovníci môžu reagovať na zmeny citlivejšie. Oznámte im to skôr a informujte ich o celom procese, ako toto bude prebiehať a čo budete potrebovať od nich. Čím dôkladnejšiu inštruktáž dodáte, tým bude celý proces hladší. Vy si budete môcť zároveň naplánovať všetky činnosti, fungovanie firmy v tomto obmedzenom režime a tiež osloviť na sťahovanie firmu, s ktorou budete prípadne spolupracovať.

Sťahovanie firiem môže teda znieť pomerne náročne, ale všetko je len otázkou plánovania profesionálnej práce tých, ktorí vedia ako na to. Ak má vaša zmena adresy však znamenať lepší a krajší priestor, prípadne na to máte iné dôvody, všetko sa dá. A to aj vo firme.

Pridaj komentár

Top