Typy špeciálneho zakladania stavieb – aké je ich využitie?

Špeciálne zakladanie stavieb vie byť občas poriadne komplikované a nie jednoduché. Súčasťou zakladania stavieb je rôznorodá technika, a tiež nákladné vozidlá rôznych typov. Poznáte však aké typy špeciálneho zakladania stavieb existujú?

Pri špeciálnom zakladaní stavieb spoločnosti myslia najmä na praktické vlastnosti jednotlivých typov. Medzi jedny z najpoužívanejších typov na realizáciu stavby patria mikropilóty. Už z názvu vyplýva, kde sa nachádza ich praktická vlastnosť.

Mikropilóta je štíhly základový prvok, ktorý prenáša osové zaťaženie do hlbších štruktúr pôdy. Ich využitie nájdeme najmä pri stabilizácii svahov, pri výstavbe telekomunikačných stožiarov a vysielačov. Na mikropilotách tiež môžu byť založené oporné múry. Dokonca, ich technológiou je možné podchytávať už existujúce stavby, a tým zlepšovať ich základové pomery. Ich využitie je skutočne pestré.

Typov špeciálneho zakladania je skutočne veľa. Zakladanie objektov sa dá realizovať pomocou už spomínaných mikropilót, dokonca aj prostredníctvom klasických veľkopriemiérových pilót. Ich technológiou je možné realizovať hĺbkové zakladanie, ktoré sa využíva najmä pri výstavbe halových, priemyselných, obchodných a skladových objektov.

 

Výber spoločnosti by malo byť prioritou

V prípade, že vaša firma uvažuje nad založením veľkej stavby, objektu či bytovej výstavby, je potrebné uvažovať nad správnym výberom spoločnosti. Je to dôležitým krokom k úspešnej realizácii založenia stavby. Spoločnosť Stavex Top s.r.o. sa zameriava na špeciálne zakladanie stavieb. Ich prioritou je rýchla operatívnosť, kvalitná realizácia stavieb a dlhoročné skúsenosti.

Veríme, že ste si urobili prehľad o niektorých typoch špeciálneho založenia stavieb. Na trhu je skutočne široká škála typov, realizácií, a tiež spoločností, ktoré ponúkajú výhodné riešenia. Výber je len na vás!

Pridaj komentár

Top