Uspejte na trhu realít: Štúdium na Cardiff Academy vám pomôže

Aby ste pochopili princíp oceňovania nehnuteľností, mali v malíku právnu stránku realít a ďalšie veľmi dôležité aspekty týkajúce sa realitného trhu, doplňte svoje existujúce vzdelanie. Vďaka rozšíreným obzorom budete mať väčšiu šancu na úspech aj kariérny rast. Uspejte vďaka programu MBA. Prečítajte si tento článok a získajte informácie o štúdiu MBA.

 

Pre koho je štúdium vhodné a čo sa naučíte?

Študenti MBA si vďaka programu Real Estate osvoja problematiku predajných a komunikačných zručností na realitnom trhu. Pochopí princíp oceňovania nehnuteľností a zameria sa aj na právnu stránku realít.

Študenti budú tiež oboznámení s aktuálnym stavom a vývojovými trendmi v oblasti realít, čo im zaistí kariérny rast. Navnivoč nepríde ani pochopenie štruktúry, fungovania a špecifiká trhových segmentov. Získate potrebné zručnosti v legislatíve pre účinné plnenie pracovných úloh. Tiež poznáte princípy katastra nehnuteľností a základy pozemkového práva.

 

Ako prebieha štúdium MBA?

Celé štúdium prebieha online, čo bezpochyby ocenia zaneprázdnení ľudia, ktorí si celé štúdium prispôsobia podľa svojich časových možností. Online štúdium je porovnateľné s prezenčným či kombinovaným štúdiom, len s tým rozdielom, že môžete študovať odkiaľkoľvek. K dispozícii, a to po celú dobu štúdia, budete mať intranet, sylaby, ale aj zadarmo online knižnicu. Doba štúdia trvá dvanásť mesiacov a štúdium je zakončené obhajobou záverečnej práce.

 

Pre koho je štúdium vhodné?

Na získanie titulu MBA budú prijatí tí, ktorí majú ukončené vysokoškolské vzdelanie. Pokiaľ ho však nemáte, ale máte preukázateľnú prax na manažérskej pozícii, ktorá môže nahradiť podmienku pre prijatie na štúdium, stačí doložiť česné vyhlásenie o praxi. Na štúdium budete prijatí bez nutnosti skladania prijímacích skúšok. Prihláška na štúdium je nezáväzná a zadarmo, podajte si ju ešte dnes!

Pridaj komentár

Top