Žumpa a septik

Septické systémy zaobchádzajú s domovým odpadom a sú nevyhnutné pri výstavbe nového domu v oblasti, ktorá nie je zabezpečená verejnými kanalizáciami. Keď potrebujete septik pre nový dom alebo ak potrebujete vymeniť starý septik, je rozumné si najať pracovníka, ktorý je vyškolený na kontrolu a inštaláciu septických nádrží, vypúšťanie septických polí a vyčerpanie pevných látok zo starých nádrží.

 

Veľkosť je dôležitá

Určite si svoje požiadavky na veľkosť. Predtým, než sa pozriete na septické systémy, zistite, aká veľkosť septiku je správna pre váš dom. Vyberte si najlepšiu veľkosť  pre váš dom s odhadnutím denného využitia vody. Napríklad spotreba vody v rozmedzí 0-500 galónov denne vyžaduje septickú nádrž s kapacitou 900 galónov na efektívne spracovanie odpadových vôd, zatiaľ čo 501-700 galónov vyžaduje zásobník s kapacitou 1200 galónov.

 

Čerpadlo

Vyberte typ čerpadla, ktorý použijete. Všetky septické systémy používajú jeden z dvoch typov čerpadiel, buď odstredivé alebo turbínové čerpadlo. Najlepšie septiky používajú turbínové čerpadlá, ktoré sú spoľahlivejšie. Sú však aj drahšie ako odstredivé čerpadlá. Obe sú k dispozícii v rôznych veľkostiach. Obráťte sa na inštalatéra alebo dodávateľa septikovej nádrže vo vašej oblasti a požiadajte o konzultáciu o tom, akú veľkosť a typ septického systému odporúča dodávateľ. Na trhu nájdete aj lacné septiky.

 

Dvojkomorové žumpy

Dvojkomorové žumpy predstavujú nádrže, ktoré svojou konštrukciou slúžia k prečisteniu odpadových vôd. Prvá komora slúži na usadzovanie kalu, na povrchu je tekutá zložka odpadovej vody. Druhá komora slúži na usadzovanie jemnejších čiastočiek.  Prečistená voda sa potom vypúšťa do povrchových alebo podzemných vôd.

 

Jednokomorové žumpy

Majú objem 4 m3 až do veľkosti 12 m3. Pre získanie požadovaného objemu je možné ich spájať. Betónové žumpy sa vyrábajú z vysokokvalitného certifikovaného vibrovaného betónu. Kostra je veľmi pevná. Je vytvorená výstužou vo forme betonárskej ocele o hrúbke 8 a 10 mm.

Pridaj komentár

Top