Žumpa – kde sa hodí a prečo ju využívať?

Máte nehnuteľnosť, no chýbajúce napojenie na verejnú kanalizáciu vám nedá spávať? Nemajte strach, nie je to také strašné, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať, aj keď je pravdou, že nakladanie s odpadovými vodami musíte mať vyriešené. A to nie len kvôli zákonu o vodách, ale najmä kvôli osobnej zodpovednosti za životné prostredie, v ktorom žijete.

 

Čo sú odpadové vody?

Splašky, odpadové vody, skrátka všetka úžitková voda z domácnosti, kuchýň, kúpeľní či toaliet. Táto voda sa líši zložením, hodnotou pH, teplotou alebo obsahom organických či anorganických častíc. Súčasťou odpadových vôd bývajú fekálie, kuchynské tuky a oleje, zvyšky mäsa, ovocia či zeleniny, ale aj saponáty, mydlá či šampóny. Organické zložky sa zväčša prirodzene rozkladajú, tie nerozpustné sa usadzujú. Obe však môžu vytvárať nepríjemný zápach, vplývať na kyslosť vody či mikroskopický život v nej.

 

Žumpa – netreba stavebné povolenie, stačí ohlásiť drobnú stavbu

Je jasné, že takto „obohatenú“ vodu nie je možné vypúšťať len tak do okolitého prostredia či dokonca do povrchových alebo podzemných vôd. V prípade, že je nehnuteľnosť napojená na verejnú kanalizáciu, stará sa o čistenie odpadových vôd správca tejto siete. V opačnom prípade je už pri schvaľovaní stavebného povolenia k danej nehnuteľnosti potrebné dokladovať riešenie likvidácie splaškových vôd. Žumpa predstavuje dobrú možnosť, ako danú situáciu vyriešiť. Je výhodou, že použitie žúmp upravuje stavebný zákon, ktorý v prípade, že žumpa bude slúžiť už postavenej nehnuteľnosti, požaduje akurát jej nahlásenie ako drobnej stavby.

 

Čo si treba pri výbere žumpy uvedomiť

Žumpa je de facto nádržou, ktorá nie je prietoková. Slúži akurát na zachytávanie odpadových vôd, ktoré, na rozdiel napríklad od septikov, neprečisťuje. Z tohto faktu vyplýva aj povinnosť žumpu pravidelne vyprázdňovať, samozrejme v závislosti od frekvencie využívania nehnuteľnosti, respektíve od množstva vyprodukovanej splaškovej vody. Pri 3 až 4-člennou rodinou obývanej nehnuteľnosti by sa vývoz mal konať aspoň raz v priebehu mesiaca. Žumpy Žilina sa však osádzajú aj k chatám či rekreačným domom, kde produkcia odpadových vôd nie je vysoká a teda ani vývoz žumpy tak častý.

 

Ako určiť objem?

Žumpy sa predávajú v rôznych veľkostiach, spravidla od 4000 až po 12 000 litrov. Ako určiť správnu potrebnú veľkosť pre vašu nehnuteľnosť? Treba vychádzať z dennej spotreby vody na jedného človeka. Tá činí zhruba 70 až 150 litrov vody (určenej na pitie, kúpanie, splachovanie, umývanie riadov atď.) denne. Preneste si čo najreálnejšie číslo na počet členov domácnosti a dni, počas ktorých je nehnuteľnosť využívaná a získate pomerne presnú predstavu o tom, koľko vody spotrebujete a akú veľkú žumpu budete potrebovať.

V prípade, že hľadáte spoľahlivý predaj žúmp, septikov a nádrží, obráťte sa na zákaznícky servis Jimko.sk, kde vám ochotne poradia so všetkým, čo vás ohľadom nádrží na odpadové vody bude zaujímať.

Pridaj komentár

Top