Montáž dreveného obkladu zvládnu každé zručné ruky

Na niektoré úpravy vášho interiéru si vôbec nemusíte volať odborníkov. Zvládne ich totiž každý aspoň trocha zručný muž. K týmto úpravám patrí napríklad obloženie steny dreveným profilom, ktorý je v slovenských domácnostiach mimoriadne obľúbený. Ak aj vy chcete použiť tatranský profil vo vašom bývaní, práve v tomto článku sa dozviete, ako ho dostať na stenu.

Najpodstatnejšie zo všetkého je mať pod tatranský profil dobrý podklad. Stena, ktorú sa chystáte obložiť, preto musí byť vyzretá, suchá a ideálne maximálne rovná. V prípade, že sa na nej vyskytujú nerovnosti, tie budete musieť doladiť v prípravných prácach.

 

Dosky vopred aklimatizujte a natrite

Ešte pred tým, než sa do nich pustíte, si nachystajte samotný tatranský profil. Ten doneste do miestnosti, v ktorej sa ním bude obkladať, a nechajte ho v nej aspoň 48 hodín, nech sa prispôsobí daným podmienkam. Potom dosky natrite ochranným náterom na drevo. Náter by sa mal aplikovať ešte pred samotným obkladaním, keďže potom sa už nedostanete k rubovej strane dosiek.

 

Ako vystavať podkladovú konštrukciu a následne pokladať tatranský profil?

Tatranský profil si vyžaduje podkladovú konštrukciu, ktorú si vystaviate z drevených hranolov. A to tak, že hranoly pevne upevníte o stenu po jej obvode a následne hranol umiestnite na stenu každých 50-80 centimetrov. Tieto hranoly slúžia jednak na korekciu nerovností steny, no rovnako aj ako základ, do ktorého sa budú fixovať laty tatranského profilu. Takisto, do podkladovej konštrukcie môžete umiestniť vhodný systém izolácie.

Po pripravení podkladovej konštrukcie môžete pristúpiť k samotnej montáži tatranského profilu. Jej systém sa odvíja aj od prvkov, ktorými budete kotviť dosky o hranoly. Ak sa rozhodnete pre bežné klinčeky, prvú dosku položíte drážkou smerom k stene. Ak montážne pliešky, tak drážkou smerom k druhej doske. V prvom prípade sa klinčeky nabíjajú do pera v mieste kontaktu s dreveným hranolom, v druhom sa do drážky zasunie pliešok a ten sa nabije na hranol. Dôležité je osadiť prvú dosku dokonale rovno, pretože od nej sa bude odvíjať celý nasledujúci obklad. Rovnako, ako sme popísali fixovanie prvej dosky, pokračujte aj pri ostatných, pričom jednotlivé profilovky navzájom prepájajte zasúvaním pera do drážky. Tento systém výrazne uľahčuje a urýchľuje prácu, preto je samotné obkladanie steny záležitosťou niekoľkých hodín.

 

Podobne sa popasujete aj s dlážkovicou

Veľmi podobne sa montuje aj masívna drevená podlaha dlážkovica. Rozdiel je len v tom, že sa pokladá horizontálne a skrutkami sa o podklad z drevených hranolov fixujú len dosky podlahovky po obvode miestnosti. Ostatné sa doklepávajú do drážky predchádzajúcej dlážkovice.

Pridaj komentár

Top