Získajte príspevok na fotovoltaické panely z programu Zelená domácnostiam II.

Z obnoviteľných zdrojov sa na Slovensku stále vyrába iba 12 % elektrickej energie. Nadpolovičnú väčšinu si drží jadro (až 54,7 %) a stále veľký podiel pripadá aj na fosílne palivá. Poďte zmeniť svoju domácnosť na zelenú a prispieť k zvýšeniu objemu využívania obnoviteľných zdrojov. Získať máte možnosť aj finančnú podporu.

 

Každá domácnosť môže byť zelenšia. Naviac z veľkej časti z dotačných príspevkov z Európskej únie

Národný projekt Zelená domácnostiam II má za cieľ do roku 2023 výrazne zvýšiť využívanie obnoviteľných zdrojov slovenskými domácnosťami. Podpora sa uskutočňuje vydávaním finančných poukážok. Tie máte možnosť dostať na fotovoltaické panely slúžiace k výrobe elektrickej energie, na slnečné kolektory pre výrobu tepla, na kotly na biomasu a na tepelné čerpadlá.

 

Nechajte si zadotovať svoju domácu slnečnú elektráreň

Z projektu Zelená domácnostiam II je možné získať príspevok na fotovoltaické panely s výkonom do 10 kW. Tie premieňajú energiu zo slnka na elektrickú. Tú je potom možné spotrebovávať v domácnosti. Nevyužitá sa odovzdáva bez nároku na odmenu do bežnej siete, prípadne ju je možné ukladať do akumulátorov pre pozdejšie použitie.

Poskytnutá podpora sa vzťahuje na priamo na fotovoltaické panely (musia prejsť akreditovanou skúšobňou a mať vydané vyhlásenie o zhode). Ďalej na nosnú konštrukciu, regulátor nabíjania, mikromenič (striedač), zariadenie na obmedzenie dodávky do sústavy, riadiacu jednotku, akumulátor elektriny alebo zásobníkový ohrievač vody, na súvisiace montážne práce, montážny a elektroinštalačný materiál, aj na potrebné skúšky a revízie. Ako podporu pre rodinný dom môžete získať maximálny príspevok vo výške 1500 € a sadzbu 500 €/kw.

 

Fotovoltaická budúcnosť začína práve teraz

Fotovoltaické panely za posledné roky výrazne pokročili vo svojich technológiách, rozhodne ako aj možnosti uchovávania okamžite nevyužitej elektrickej energie. Aj cez vstupné náklady bude fotovoltaika znamenať úspory pre domácnosť. Naviac sa chováme ekologicky a prispievame k trvalo udržateľnému rozvoji aj k ochrane životného prostredia. 

Pridaj komentár

Top